ХНТУ залишається лідером у рейтингу «Топ-200 Україна 2018» серед вузів Херсонщини

12 Жовтня 2018 08:04

Центр міжнародних проектів “Євроосвіта”, у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, опублікував новий академічний рейтинг вищих навчальних закладів України “Топ-200 Україна 2018”.

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: “Рейтинги і акредитація – дві дороги до однієї мети” (23-25 травня, 2018р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція).

На зазначених конференціях було особливо наголошено, що однією із головних тенденцій в системах ранжування університетів є знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.

До рейтингу «Топ-200 Україна 2018» , як і минулого року, увійшли 4 виші Херсонщини: Херсонський національний технічний університет – 81 місце; Херсонський державний аграрний університет – 98 місце; Херсонський державний університет – 108 місце; Херсонська державна морська академія – 183 місце.

ВНЗ Оцінка якості науково-педаго-гічного потен-ціалу Iнп Оцінка якості нав-чання IН Оцінка міжна-родного визна-ння IМВ Оцінка інтегра-льного показ-ника діяльності ВНЗ, IЗ
81 Херсонський національний технічний університет 10,33 8,71 3,95 23
98 Херсонський державний аграрний університет 8,73 8,05 4,38 21,16
108 Херсонський державний університет 8,03 8,02 4,74 20,78
183 Херсонська державна морська академія 6,42 4,38 3,12 13,92