Віталій Андрєєв: Стратегія розвитку має за мету створення сучасного, конкурентоздатного українського університету

26 Січня 2018 10:20

Програма кандидата на посаду ректора Херсонського державного університету доктора історичних наук, професора Андрєєва Віталія Миколайовича.

Стратегія розвитку має за мету створення сучасного, конкурентоздатного українського університету

Освіта та профорієнтаційна робота

 • Відкривати нові спеціальності та спеціалізації відповідно до вимог та перспектив розвитку ринку праці.
 • Розробити загальноуніверситетську стратегію профорієнтаційної роботи.
 • Оптимізувати ціни на освітні послуги.
 • Забезпечити умови та сприяти участі університету, його структурних підрозділів та окремих учасників освітнього процесу в міжнародних і грантових програмах.
 • Залучати до викладання в університеті провідних учених України та зарубіжжя.
 • Розробити стратегію залучення до навчання в ХДУ іноземних студентів та аспірантів.
 • Спрямувати зусилля на підвищення рейтингу університету.

Управління та кадрова політика

 • Оптимізувати систему управління університетом на засадах професіоналізму, комунікації, кооперації.
 • Сприяти утвердженню демократичного стилю управління.
 • Спростити управлінські процедури, відмовитися від надлишкової «паперотворчості».
 • Запровадити ефективну систему наукового обміну і стажування із закордонними університетами та закладами вищої освіти України.
 • Запровадити преміювання за захист кандидатських та докторських дисертацій, досягнення у науковій й науково-організаційній діяльності співробітників університету.

Наука

 • Створити сприятливі умови для досліджень у галузях точних, природничих, суспільних та гуманітарних наук. Сприяти підвищенню ефективності прикладних наукових досліджень.
 • Підтримувати, з метою збереження та забезпечення ефективної діяльності, чинні спеціалізовані вчені ради. Збільшити їх кількість.
 • Сприяти включенню наукових видань ХДУ до списків міжнародних наукометричних баз даних.
 • Розвивати існуючі в університеті наукові школи. Створити умови для появи нових наукових шкіл.
 • Підтримувати науково-дослідні лабораторії ХДУ.
 • Забезпечувати зв’язок наукових досліджень з освітнім процесом
 • Забезпечити належні умови для діяльності студентського самоврядування, дотримання прав і свобод студентської спільноти, пряму систему комунікації між ректором та органами студентського самоврядування.
 • Запровадити внутрішньоуніверситетські гранти на наукові, освітні, культурні та спортивні проекти.
 • Створити базу університетських вакансій, на які можуть претендувати студенти та аспіранти.
 • Створити умови для академічної мобільності студентів та аспірантів, їх професійного самовдосконалення.
 • Забезпечувати співпрацю з потенційними роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів та аспірантів за фахом.
 • Забезпечити всебічну підтримку незахищених категорій студентської молоді.

Соціальна сфера

 • Забезпечувати виконання положень Колективного договору між ректором, профспілковою організацією та студентським самоврядуванням із метою всебічного соціального захисту працівників університету і студентів.
 • Збільшити видатки на матеріальне заохочення та преміювання кращих працівників, студентів і аспірантів університету.
 • Популяризувати та створити умови для здорового способу життя, занять спортом й особистісного розвитку працівників, студентів і аспірантів університету.
 • Забезпечувати та заохочувати вивчення та вдосконалення знання іноземних мов студентами, аспірантами та співробітниками ХДУ.

Розвиток матеріальної бази

 • Регулярно проводити капітальні й поточні ремонти у навчальних корпусах, гуртожитках та інших об’єктах відповідно до сучасних стандартів.
 • Систематично оновлювати технічне оснащення структурних підрозділів університету.
 • Модернізувати матеріально-технічну базу для проведення наукових досліджень.
 • Удосконалити роботу мережі Інтернет в усіх навчальних корпусах і гуртожитках університету.
 • Розвивати спортивну, інформаційну та оздоровчу інфраструктури університету.
Довідка.

Віталій Миколайович Андрєєв, народився 27 квітня 1967 р. в м. Запоріжжя.

У 1987-1992 рр. навчався на історичному факультеті Запорізького державного університету. Отримав кваліфікацію: історик, викладач історії та суспільствознавства.

Протягом 1991-1998 рр. працював науковим співробітником Північно-Кримської експедиції Інституту археології НАН України та Запорізького обласного краєзнавчого музею, вчителем історії, правознавства та географії загальноосвітньої школи №89 (м. Запоріжжя). Разом з тим впродовж 1993-1997 рр. навчався в заочній аспірантурі Дніпропетровського державного університету, де 1998 р. успішно захистив кандидатську дисертацію.

З 1998 р. працює у Херсонському державному університеті. У 2000-2002 рр. – завідувач кафедри історіографії та спеціальних історичних дисциплін. 2002 р. отримав вчене звання доцента. З 2002 р. й по сьогодні – завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії. За цей час створив наукову школу дослідників інтелектуальної історії України ХІХ-ХХ ст., підготував 8 кандидатів історичних наук.

Андрєєв Віталій Миколайович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії ХДУ.

Протягом роботи в ХДУ підготував низку призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт МАН України, неодноразово входив до складу журі Всеукраїнських учнівських, студентських олімпіад та турніру з історії, а також Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з історії.

2013 р. успішно захистив докторську дисертацію в Інституті історії України НАН України. 2015 р. отримав вчене звання професора.

Член спеціалізованих вчених рад у Запорізькому національному університеті та Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Входить до редколегій низки періодичних фахових наукових видань. 2014 р. став ініціатором створення та головним редактором електронного фахового (з 2016 р.) історичного журналу ХДУ «Scriptorium Nostrum».

Автор більше 130 наукових публікацій, з них чотири монографії. Монографія «Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого» (2012) стала лауреатом Премії 20-го Міжнародного форуму видавців у Львові «Найкраща книга форуму – 2013». У Всеукраїнському рейтингу «Книжка року’2013» ця праця увійшла в топ-списки в номінації «ОБРІЇ» серед видань зі спеціальної літератури.
Хобі – спорт, туризм.
Безпартійний.
Додаткову інформацію можна отримати у наступних ресурсах:
http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/197
http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/198
http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/199
https://uk.wikipedia.org/…/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%94%D…