Херсонці вважають, що місто рухається в неправильному напрямку [Інфографіка]

14 Квітня 2017 13:50

У всеукраїнському муніципальному опитуванні, опублікованому Міжнародним республіканським інститутом (МРІ) та Центром з аналізу соціологічних досліджень сьогодні, спостерігається прогрес в області реформ на місцевому рівні, незважаючи на існуючі песимістичні настрої в межах країни. Це вже третє всеукраїнське муніципальне опитування, проведене МРІ, в якому взяло участь більш ніж 19 000 респондентів з 24 міст України, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк.

“Дані опитування, проведеного на замовлення МРІ, чітко демонструють підвищення якості обслуговування та послуг, а також належного врядування на місцевому рівні”, – стверджує Стівен Нікс, Директор Євразійського підрозділу, МРІ. “Хоча значного прогресу і було досягнуто на національному рівні, згідно опитування найвідчутніші зміни після Революції гідності 2014 відбулись саме у містах. Ці позитивні трансформації є уособленням одного з базових принципів роботи МРІ: активна участь громадян на місцях – ось основа сильної представницької демократії”.

У більш ніж половині із досліджуваних міст кількість респондентів, які вважають, що справи в їхніх містах йдуть у правильному напрямі зросла у порівнянні з результатами першого Всеукраїнського муніципального опитування 2015. Це різко контрастує з загальною більшістю, яка вважає неправильним обраний шлях розвитку України на даний момент. За останні 3 роки в більшості міст покращились загальні показники якості обслуговування та послуг, а також рівень задоволеності співпраці громадян з місцевою владою.

У той час як значна частина респондентів ще досі визначає корупцію як значну проблему їхнього міста, дані показники знизились на 10 пунктів в усіх опитуваних містах. Тобто, поступово зменшується кількість тих, хто вважає корупцію суттєвою проблемою на місцевому рівні протягом останніх 3 років.

Незважаючи на очевидний прогрес на місцевому рівні, загальні тенденції в цілому лишаються песимістичними. Дані свідчать про те, що економічна криза все ще гостро відчувається в українських родинах. В усіх, окрім 2 опитаних міст, частка респондентів, які вважають що Україна рухається в правильному напрямі зменшилась за останні 3 роки. Проте, слід відзначити значну підтримку євроінтеграційного процесу з боку всіх українських міст, окрім одного, більшість або відносна більшість опитаних підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Методологія 

Опитування було проведене Соціологічною групою «Рейтинг» спільно з Центром аналізу та соціологічних досліджень МРІ та за фінансової підтримки Уряду Канади.

Дані були зібрані у 24 містах України (Київ та усі обласні центри; у Донецькій області – Маріуполь, у Луганській – Сєвєродонецьк) 20 січня – 12 лютого 2017 за допомогою face-to-face інтерв’ю на дому у респондентів. Загальна вибірка склала 19200 інтерв’ю постійних жителів України віком 18 років і старше. Вибірка є репрезентативною для населення міст по віку і статі.

Перше муніципальне опитування МРІ було проведено у 22 містах з 2 по 20 березня 2015 року, вибірки включала 17600. Друге муніципальне опитування було проведено у 24 містах з 20 січня по 8 лютого 2016 року, з розміром вибірки 19200. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5 відсотка. Досяжність респондентів у середньому склала 67,2 %. Сума відсотків відповідей у графіках та діаграмах може не дорівнювати 100% через округлення.

Третє всеукраїнське муніципальне опитування [ПРЕЗЕНТАЦІЯ]

Рейтинг міст України – третє муніципальне опитування IRI [ПРЕЗЕНТАЦІЯ]