Що загрожує «Асканії-Новій»?

22 Лютого 2017 08:31

ФОТО З АРХІВУ “Дня”

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)». У цьому законі серед внесених змін до ряду законодавчих актів є нова редакція четвертого абзацу статті 16 Закону «Про природно-заповідний фонд України».  На думку директора біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленка, введення в дію закону з цією поправкою суттєво зашкодить збереженню зонального біорізноманіття на територіях степових об’єктів природно-заповідного фонду, і особливо біосферного заповідника «Асканія-Нова». Про це директор заповідника розповів під час прес-конференції, а також звернувся із листом до Національної академії аграрних наук, щоб там ініціювали звернулися до Президента України з проханням ветувати цей закон.

У листі до Академії аграрних наук ідеться про те, що нові положення закону забороняють проведення біотехнічних заходів у заповідних зонах природних, біосферних заповідників та національних природних парків. Забороняється здійснення «сінокосіння механізованими способами». Ця вимога входить у протиріччя із частиною другою, абзацом 1 статті 16 зазначеного закону, яка передбачає проведення протипожежних та санітарних заходів.

«На прикладі багаторічної практики біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН доведено неможливість виконання таких заходів вручну, оскільки для захисту населених пунктів від степових пожеж із заповідної зони і зворотного можливого поширення вогню із агроландшафту, створення протипожежних прокосів і обкосів протяжністю 80 кілометрів і завширшки 60 — 80 метрів, як і гасіння самих пожеж, — можливе тільки механізованим способом. Частина видів рослин і тварин, особливо степової зони, знаходять свої останні екологічні ніші саме на протипожежних обкосах і прокосах, — зазначає Віктор Гавриленко. — Ухвалені зміни до закону ставлять на порядок денний ліквідацію в «Асканії-Новій» таких важливих об’єктів національного і міжнародного значення, як колекція тварин зоологічного парку «Асканія-Нова» та водно-болотне угіддя міжнародного значення Великий Чапельський під. Усі заходи, що проводяться на території Великого Чапельського поду протягом останніх 100 років, підпадають під поняття «біотехнічні», які тепер заборонено законом».

Набуття чинності зазначеним законом призведе до того, що біосферний заповідник «Асканія-Нова» перестане існувати як всесвітньо відомий центр збереження і розведення тварин різних континентів, втратить свою привабливість для еколого-просвітницької діяльності, вважає Гавриленко, якого під час прес-конференції підтримали науковці херсонських вишів. Вони переконані, що в разі неветування цього закону подібні ситуації виникнуть і в інших біосферних заповідниках та національних природних парках України.

Іван АНТИПЕНКО, «День»